Další významné ocenění pro prof. Jana Zouhara

7. 3. 2019

Náš váš prof. Zouhar obdržel z rukou rektora Zlatou medaili Masarykovy univerzity. Prof. Zouhar přispívá k rozkvětu univerzity svým vždy vstřícným, nezaměnitelným pedagogickým působením a svojí badatelskou činností soustředěnou především na českou filozofii 20. století. Vedle toho ovšem vděčíme prof. Zouharovi i za řadu změn, jež prosadil z pozice proděkana, a také za fakultní knihovnu, která by bez jeho přičinění nejspíš nebyla. Panu profesorovi k ocenění ze srdce gratulujeme.

Více článků

Přehled všech článků