Etika sociálních konfliktů

Srdečně zveme na přednášku doc. Marka Hrubce (Centrum globálních studií FÚ AV ČR), kterou prosloví v pondělí 28. 3. 2022 v posluchárně A11 od 10:00.

28. 3. 2022 10:00

Přednáška přiblíží základní verze etiky sociálních konfliktů, zaměří pozornost na možnosti a způsoby mapování příčin, důvodů etiky sociálních konfliktů a její teleologie. S ohledem na reálné konflikty bude hledat odpověď na otázky: Jaké zneuznání považují osoby za natolik nepřijatelné, aby se do řešení sociálních konfliktů aktivně zapojili? Jaká morální očekávání, týkající se sociální spravedlnosti, musejí být zklamána, aby se lidé cítili zneuznaní? Jak a zda je možné sociální nespravedlnosti a patologie odstranit? Těmito a dalšími otázkami se zabývají kritičtí teoretikové a morální a političtí filozofové Michael Walzer, Axel Honneth a další. Na pondělní přednášce se jim bude věnovat rovněž Marek Hrubec. Využijte po dlouhé odmlce možnost opět navštívit osobně živou přednášku s možností následné diskuse. Srdečně zveme vás, vaše přátele a přátele jejich přátel.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info