Speciální číslo Pro-Filu

22. 5. 2020 Radim Brázda

Vyšlo speciální číslo Pro-Filu. Je složeno z textů, věnovaných německému filozofovi Hansi Blumenbergovi a některé z nich byly předneseny ve zkrácené podobě na konferenci "100 Jahre Hans Blumenberg" v září 2019. Naleznete zde rovněž první český překlad slavného textu Johanna Georga Hamanna Metakritika purismu čistého rozumu (1784) a podíváte se, jak si někteří filozofové dělají rukopisné poznámky do knih (zvláště pak od Hegela).

Více článků

Přehled všech článků