Filozofie za horizontem událostí

studentská konference

Odkaz na konferenční kanál v MS Teams

Virtuálně na: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Forma: live e-konference (MS Teams)
Kdy: 19.-20. listopadu 2020
Uzávěrka pro odevzdání abstraktů: 3̶0̶.̶ ̶z̶á̶ř̶í̶  prodloužený termín 15. října 2020
Oznámení o přijetí příspěvku: 15. října 2020

Konference FZHU2020 je otevřená všem příspěvkům, které originálním a tvůrčím způsobem pojednávají o aktuálních výzkumných tématech ze současné filozofie i z dějin filozofie. Upřednostněny budou příspěvky, které dávají nahlédnout za metaforicky chápaný horizont událostí – odhalují nové filosofické problémy, anebo pohlížejí na klasické filosofické problémy z nové a nečekané perspektivy. Vítány jsou příspěvky (nejen) z tematických okruhů uvedených níže.

Aktivní účast na konferenci je omezena na studenty doktorských a magisterských studijních programů filozofie a příbuzných studií (popř. studenty na takovýchto oborech v zahraničí); účastníci bez příspěvku jsou rovněž vítáni. Smyslem konference je kromě vědeckého přínosu přispět i k navázání bližších vztahů v komunitě studentů filozofie.

Délka příspěvků je 15–20 minut (s prezentací v PPT či PDF) + 5 minut diskuse.

Zájemci nechť zašlou anonymizované konferenční abstrakty v PDF o délce cca 250 slov (a nadto klíčové reference) e-mailem na adresu raclavsky@phil.muni.cz, v dopise ovšem uveďte údaje o sobě (jméno, příjmení tituly, afiliace, druh studia). Uzávěrka pro odevzdání abstraktů je 3̶0̶.̶ ̶9̶.̶  15. 10. 2020. Oznámení o přijetí příspěvku konferenčním programovým výborem se předpokládá do 14 dnů od uzávěrky, vyrozumění e-mailem.

[The aim of the conference is to discuss current important topics in philosophical research. The range of active conference participants is exclusively limited to students of Czech doctoral studies in philosophy and related subjects and Czech students of such programs in foreign countries; of course, participants without a conference talk are also welcome. All contributions must be original and delivered by the main author; abstracts are submitted to raclavsky@phil.muni.cz in PDF format: 200 words (plus main references). Acceptance will be announced in 2 weeks after the submission deadline.]

Tematické okruhy

 • dějiny filozofie (antika, středověk, novověk, 20. st.)
 • etika
 • filozofie a metodologie vědy
 • filozofická logika
 • sociální/politická filozofie
 • systematická filozofie (analytická, fenomenologická, ..., epistemologie, ontologie)

Programový výbor

 • prof. PhDr. Jiří Raclavský, Ph.D.
 • doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
 • doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
 • Mgr. Ivo Pezlar, Ph.D.

Organizační výbor

 • prof. PhDr. Jiří Raclavský, Ph.D.
 • doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
 • doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
 • Mgr. Ivo Pezlar, Ph.D.
 • Mgr. Adéla Hradilová

Místo konání

Konference se koná v Brně, Arne Nováka 1 - Filozofická fakulta MU, přesná lokace a další organizační detaily budou upřesněny. Ubytování/cestu si každý účastník zajišťuje sám. (Určité obecné informace lze najít v sekcích Venue, Accomodation, Travel na https://www.physics.muni.cz/~godel/tribute2020/.)

[The conference will be held in Brno, Czechia at Faculty of Arts (Arne Nováka 1), Masaryk University.]

Kontakt

Dotazy ohledně konference lze zatím směrovat na adresu raclavsky@phil.muni.cz; organizátoři žádají o minimalizaci korespondence.

[Questions about conference and submissions should be e-mailed to raclavsky@phil.muni.cz]

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info