Týden humanitních věd

  • 16. listopadu 2017
  • 9:00 – 13:00
  • FF MU, učebna A11

Filozofie a ženy

Typ akce: série přednášek

Datum a čas konání: 16. 11. 2017, 9:00 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, budova A, místnost A11

Program:

  • prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.: Anna Pammrová jako kritička moderní civilizace a kultury

Příspěvek se na pozadí životních osudů Anny Pammrové a jejích kontaktů s Otokarem Březinou zaměří na její pojetí ženské emancipace, na její kritiku moderní civilizace a kultury a na snahu o nápravu protipřírodního myšlení.   

  • PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.: Recepce českého překladu Druhého pohlaví

Zásadní práce Simone de Beauvoir Druhé pohlaví (Le Deuxième Sexe, 1949) vyšla v českém překladu poprvé v roce 1966. V příspěvku se zaměřím na okolnosti českého vydání a upozorním na polemiku, která se v následujícím roce rozpoutala v časopise Literární noviny.  

  • Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.: Jaké vědění pro ženy? Pohled P. Moudré a E. Vozábové

Cílem příspěvku je ukázat, že v pozadí protikladných názorů Pavly Moudré (18611940) a Elišky Vozábové (18741973) v debatě o ospravedlnitelnosti využití zvířat pro vědecké účely leží jejich odlišné představy o podstatě ženy a o tom, zda je vhodné založit vzdělání žen na poznatcích vědy.

Mistrovství světa v přiměřeně vágní konceptuální analýze

Typ akce: workshop

Datum a čas konání: 16. 11. 2017, 11:00 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, budova A, místnost A11

Anotace: Třetí ročník souboje o titul mistra (vágní) konceptuální analýzy. Dvou- až tříčlenné týmy budou soupeřit ve schopnosti definovat věc tak, aby definici rozuměli jen někteří. Tentokrát půjde o termíny specificky ženské.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info