Archiv

Historie historie

Vlastní katedrové stránky nemám bohužel archivované od samého počátku a ani si vlastně nepamatuji, kdy to přesně začalo. První archivovaný soubor mám z února roku 1997 a již tam se píše, že stránky změnily svou podobu.  Zde prezentované stránky jsou samozřejmě pouze ilustrativní, odkazy jsou nefunkční, ponechal jsem tam i bug Y2K, ale zasáhnout jsem do nich musel, takže nesou datum čerstvé aktualizace.

 

FF se připojila k Internetu někdy v roce 1992 (zcela přesně si na to nemohu vzpomínat, protože jaro roku 1992 jsem trávil v Belgii, přijel jsem do Brna v červnu, a to už asi šest lidí na fakultě mělo své mailové adresy) a začalo se pomaloučku polehoučku vyžívat jeho služeb. Tedy ze začátku jsme spíše objevovali možnosti. Zpočátku se veškerá komunikace odehrávala prostřednictvím mailu. I když jste chtěli nějaký soubor z libovolného serveru, museli jste mu poslat žádost, takovou poníženou supliku v jeho jazyce, jehož syntax se lišila stroj od stroje podle toho, pod jakým operačním systémem běžel. Takže první dopis zpravidla obsahoval pouze jediné slovo - help - na to přišla odpověď s použitelnými příkazy, a pak bylo možné napsat něco jako get /software/system/win/tex/mewlatex.zip a za pár hodin přišlo několik dopisů (to podle velikosti souboru, protože se rozdělovaly do částí podle možné maximální velikosti), které bylo třeba uložit, zvláštním programem rozsekané kousky zase spojit a rozbalit. To vše se ovšem mohlo odehrávat u asi dvou počítačů v LVT, které byly připojeny na modem (pro celou fakultu) a vše si ke svému stroji odnášet na disketách.

Báječné bylo, když se začal používat  ftp (file transfer protocol), který umožnil on-line připojení k serveru a pak už jen stačilo znát příkazy a dalo se procházet adresáři a hledat, co bylo potřeba. Vše samozřejmě v textovém režimu (A tak se postupovalo asi takto:

ftp
open ftp.archives.tex.ac.uk
cd /software/tex/macros/latex/
bin
dir
get lbase.zip
bye

Svátkem pak bylo, když jsme dostali telefony s modemem a mohli jsme se ke strojům v LVT připojit po telefonu přímo z pracovny. To už začínalo vypadat jako to správné dobrodružství, tím spíše, když bylo možné se takto spojit i s jinými počítači na fakultě. No, abych to zmírnil a abyste si nepředstavovali kdovíjakou síť, těch počítačů takto vybavených bylo pár (možná do deseti).

Jednou kdosi přitáhl program, který se jmenoval Cello. To byla úžasná věc. Stačilo jen v notepadu editovat soubor homepage.htm, napsat do něj údaje, které vám někdo prozradil (vůbec byl zajímavé, jak se získávaly první adresy a kontakty, když jste ještě neměli nic), pak se spustilo Cello a byli jste v CERNu (tam se zrodil http - hypertext transfer protocol - a  tam také vedly většinou první kroky prvních průzkumníků). Chvíli ještě trvalo, než se tato věc - World Wide Web - rozmohla natolik, že i fakulta pořídila server a jeho vybavení umožňovalo provozovat vlastní stránky. To už zde byl ale Netscape Navigator, Windows 3.11 už pomalu dožívala.

A to bylo také malé dobrodružství. Blížil se konec roku 1995 a s ním přicházela zcela nová Windows 95. Doprovázela je fáma (?, možná ne zcela neopodstatněná), že obsahují špionský kód, který se postará o odesílání informací do Redmondu bez vědomí uživatele. Administrátoři vyhrožovali, že kdo si tuto věc nainstaluje, bude bez sítě. Opravdu těžká volba, protože W95 přicházely s podporou 32bitových aplikací, které ve Win3.11 měly pramalou šanci pracovat. Volba mezi novými aplikacemi nebo sítí se nakonec nekonala, protože W95 byly vzaty na milost a vypuštěny na net. Sice si s ním zpočátku moc nerozuměly (z tohoto hlediska je legrační, když někdy laický tisk označí Billa Gatese jako otce Internetu), ale s pomocí různých programů třetích výrobců to fungovalo bezvadně. Legendou byl Netscape Navigator pro přístup na web, který se pomalu stával pro mnohé uživatele synonymem sítě. A to už jsem se začínal pokoušet o vlastní katedrové stránky, které byly na startu pouhou prezentací (obrázek, adresa, seznam členů, první pokusy o pomoc ve studiu). S katedrovými stránkami souvisí i dvě světová prvenství. Prvním bylo téměř denní komentování života na katedře (dnešní Katedrový blok), mnohem později to vynalezli mladší z druhé generace a začali tomu říkat blog a blogují dodnes. Druhým byla přednášková prezentace k filosofickým otázkám kosmologie, tj. texty, teze, obrázky - např. animovaný gif (otáčející se Zeměkoule, dodnes součástí těchto stránek)  vzbuzoval tehdy opravdový úžas. Ale web se stával pomalu, hm, spíše rychle, běžnou součástí života fakulty a celé univerzity, na prvenství se rychle zapomínalo a nevyplatilo se chvíli stát či usínat na vavřínech.

Podzim 1998 s sebou přinesl další zlom. Kromě příchodu nové generace Windows, které škola akceptovala již bez problémů, se na univerzitě zrodil Informační systém. Od té doby mnozí nevědí, co je to klidný spánek. Nadšení, zoufalství, pasivní i aktivní resistence, obyčejný bojkot a řada dalších postojů IS doprovázela a doprovází dodnes.

Archiv webu

1996
Fakultní www stránky byly uvedeny do provozu někdy po říjnu, poměrně záhy jsem se ujal těch katedrových, ale jejich první verze se nedochovaly.  

1997
archiv toho, co se později stalo Katedrovým blokem, hlavní stránky nezůstaly zachovány
Blíže neurčeno

1998
Blíže neurčeno
Do listopadu

1999
únor
březen
duben
Někdy koncem roku

2000
Do 13.10

2001
Do 14. 1.
Do 24. 2.

2002
Do 17. 9. 2002

2004
Do 18. 1. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info