Vážení studenti, seriál Absolvent+ vám přináší rozhovory s lidmi, kteří ještě nedávno seděli ve vašich lavicích. Někteří z nich se dodnes filozofií živí, jiní si našli zaměstnání v médiích, kulturních institucích, státní správě nebo soukromých firmách. Všichni si však zachovali k filozofii a katedře kladný vztah a jsou ochotni pohovořit o tom, jakou roli hraje filozofie v jejich současné profesi, ale také jaké další kroky museli podniknout, aby dosáhli svého současného postu. Věříme, že vás tyto rozhovory budou motivovat k přemýšlení o vašich budoucích povoláních a že v nich naleznete také cenné rady pro vaše další uplatnění po studiích.

Petra Dvořáková

Absolvovala obor Filozofie v kombinované formě. Studium ukončila v roce 2011 a její bakalářská práce nese název Náboženská konverze jako morálně-filosofický problém.

David Filip

Absolvoval obory Filosofie, Dějiny umění, Němčina, Estetika. Studium ukončil v roce 2004. Jeho disertační práce nese název Zusammengesetztheit und Realismus.

Josef Jaroš

Absolvoval obor Filozofie v bakalářském a magisterském programu. Studium ukončil v roce 2018. Jeho závěrečná práce nese název Tocquevillův paradox demokracie.

Richard Jurečka

Absolvoval magisterský studijní program filosofie a historie (1996), doktorský studijní program filosofie (2000). Jeho disertační práce nese název Pascal a novověk.

Vladan Klement

Absolvoval obor Filozofie na Katedře filozofie FF MU. Studium ukončil v roce 2020. Jeho disertační práce nese název Moral and Political Implications of Urbanism.

Pavel Macků

Absolvoval dvouoborové magisterské studium Filozofie na FF MU a Mediálních studií a žurnalistiky na FSS MU v letech 1996 – 2003. Jeho magisterská práce nese název Narcismus v televizních reklamách.

Václav Mílek

Absolvoval obory Dějiny umění a Filozofie na FFMU. Studium ukončil v roce 2004. Jeho závěrečná práce nese titul Klášter premonstrátů v Nové Říši v 17. a 18. století.

Tomáš Minster

Absolvoval obory Filozofie a Český jazyk a literatura. Studium ukončil v roce 2001. Jeho závěrečná práce nese název Reprodukce prvotních výpovědí.

Richard Pospiech

Absolvoval obory Filozofie a Historické vědy v bakalářském a magisterském programu. Studium filozofie ukončil v roce 2020, jeho diplomová práce nese název Problémy Aristotelova aithéru v aristotelských komentářích.

Daniel Ryšávka

Absolvoval obory Filozofie a Religionistika na FFMU. Studium ukončil v roce 2004. Jeho závěrečná práce nese titul Pojetí svobody u Michaela Foucaulta.

David Unger

Absolvoval bakalářský program Filozofie a magisterský program Psychologie. V roce 2009 ukončil studium rigorózním řízením. Rigorózní práce nese název Zkušenost psychoterapeutického vztahu u terapeutů s pacienty s hraniční poruchou osobnosti.

Marek Vanžura

Absolvoval obor Filozofie v bakalářském a magisterském programu a obor Teorie a dějiny vědy v doktorském programu na FF MU. Studium ukončil v roce 2019. Jeho disertační práce nese název Autonomizace a ztělesňování techniky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info