Pro-Fil – An Internet Journal of Philosophy is a peer-reviewed scientific journal that publishes articles addressing a whole range of philosophical topics as well as contributions from natural sciences focusing on philosophically relevant issues. We welcome original research papers, review essays, book reviews, and polemics, preferably in English.

Studia philosophica je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje původní studie i překlady z oblasti filozofie a příbuzných disciplín (metafyzika, etika, noetika, dějiny filozofie, sociální a politická filozofie, filozofie náboženství, filozofie přírody ad.), informace ze života filosofické obce, rozhovory s významnými současnými filosofy i kvalifikované recenze. Časopis vydává Masarykova univerzita (Katedra filozofie Filozofické fakulty MU) od r. 2009. Navazuje na tradici Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada filozofická (B), ISSN 0231-7664, který vycházel v letech 1953–2008. Časopis vychází dvakrát ročně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info