Elektronický časopis Pro-Fil je odborný recenzovaný časopis, který publikuje příspěvky ze všech oblastí filosofie a příspěvky z oblasti přírodních věd, jež svým zaměřením, obsahem a způsobem zpracování zřetelně přesahují do filosofie. Čtenáři nabízí původní vědecké práce, recenze, polemiky, rozhovory, abstrakty, oznámení, audiovizuální záznamy přednášek a materiály vhodné pro výuku filosofie. Vítáme příspěvky v češtině, angličtině a němčině.

Studia philosophica je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje původní studie i překlady z oblasti filozofie a příbuzných disciplín (metafyzika, etika, noetika, dějiny filozofie, sociální a politická filozofie, filozofie náboženství, filozofie přírody ad.), informace ze života filosofické obce, rozhovory s významnými současnými filosofy i kvalifikované recenze. Časopis vydává Masarykova univerzita (Katedra filozofie Filozofické fakulty MU) od r. 2009. Navazuje na tradici Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada filozofická (B), ISSN 0231-7664, který vycházel v letech 1953–2008. Časopis vychází dvakrát ročně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info