Jak studovat

Když už u nás studujete, tak nejspíš víte, co studujete, co to tak zhruba obnáší a že se u toho čte, mluví a píše. Takže se nebudeme trápit zbytečnostmi a položíme si jen ty podstatné otázky:

Co mohu vědět? 

Můžete vědět, jak vypadá vaše doporučená registrační šablona povinných kurzů (filozofie, učitelství). Můžete vědět, jaké kurzy se zrovna vypisují a jak si jich zapsat dost na to, abyste během semestru získali alespoň 20 kreditů. Můžete vědět, že  konec semestru přijde dříve, než jste čekali a později, než jste se těšili. Spoustu věcí také můžete vědět díky e-learningu, například můžete znát knihy, které stojí za přečtení.

Co mám činit? 

Během studia plňte povinnosti určené jednotlivými kurzy a odevzdávejte práce smysluplné, jazykově správné a v souladu s doporučeným vzorem. Čiňte svět lepším dodržováním studijního řádu. Nanejvýš cennou zkušeností je studijní pobyt v zahraničí. Až přijde váš čas, pracujte na své diplomové práci ze všech sil. Neocenitelnou první pomocí vám bude tato e-learningová prezentace.

V co mohu doufat? 

Můžete doufat, že když své diplomové práce odevzdáte v řádném termínu a včas uzavřete studium, objeví se vaše jméno v rozpisu Státní závěrečné zkoušky. Můžete doufat, že vaše obhajoba diplomové práce bude úspěšná a že stejně dobře obstojíte i u závěrečného zkoušení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info