Kombinované bakalářské studium Filozofie

Milé kolegyně, milí kolegové, kombinované studium filozofie u nás v Brně vypadá stejně jako prezenční studium filozofie - až na to, že nebudete muset navštěvovat přednášky a semináře, ale o to víc se budete muset připravovat sami ze zadaných studijních podkladů. Budete muset zvládnout stejnou látku jako studenti prezenční formy studia a u většiny kurzů budete mít i zcela stejné podmínky ukončení jako oni, ale vyučující pro vás bude mnohem více konzultantem a příležitostným pomocníkem než pravidelným průvodcem. 

Skladba studia

Studenti kombinované formy studia mají stejnou skladbu studia jako studenti prezenční formy studia (dále jako ‘prezenční studenti’, resp. ‘kombinovaní studenti’). To znamená, že musíte během svého studia absolvovat stejné povinné kurzy jako prezenční studenti a vybíráte si ze stejného balíku volitelných kurzů. Jedinou výjimkou jsou volitelné kurzy typu ‘otázky a odpovědi’, jež jsou přístupné jen vám, kombinovaným studentům, a mají vám pomoci při samostatném zvládání probírané látky. 

Účast na hodinách

Obecně platí, že na přednáškách a seminářích nemusíte být. Jinak řečeno, úspěšné absolvování kurzu nebude podmíněno účastí na hodinách. Tohle je téma, které vás nejspíš zajímá nejvíc, tak to ještě zopakujme: na hodinách nemusíte být, nikdo vás za absenci nebude trestat. Proč to platí jen obecně a nikoli vždy? U některých volitelných kurzů může vyučující osobní přítomnost v nějakém rozsahu vyžadovat, protože v kurzu jde o činnost, jíž nejde dělat distančně, např. o společnou četbu. Tyto informace najdete v sylabu daného kurzu - buď v předpokladech, nebo v podmínkách ukončení. Pokud se tam nic o kombinovaných studentech nepíše, předpokládejte, že kurz je možné absolvovat čistě distanční formou. Nebojte se, učitel mezi svými zapsanými studenty vidí i kombinované, takže pokud by přece jen kurz nebyl pro distanční formu vhodný, ozve se vám ještě během období zápisu kurzů. Pokud jste i tak na pochybách, nestyďte se vyučujícímu napsat dotaz.

Rozvrh

Pamatujte, že kombinovaní i prezenční studenti si zapisují tytéž kurzy. V informačním systému se vám vytvoří rozvrh, ve kterém budou vaše kurzy rozházené po celém týdnu, jeden třeba v úterý dopoledne, jiný ve čtvrtek místo oběda. To jsou časy, ve kterých bude probíhat prezenční výuka, což se vás netýká. Na tyto kurzy samozřejmě můžete chodit osobně, ale nevyžaduje se to. Pro vás bude důležitá tematická či týdenní skladba kurzu, dílčí povinnosti během semestru a závěrečné ukončení. 

Ukončení

Některé kurzy jsou ukončeny esejí, distančním e-testem, průběžným bodováním dílčích úkolů - a tyto kurzy lze pak ukončit bez osobní přítomnosti. Jiné kurzy je třeba ukončit ústním pohovorem, písemným testem, demonstrací přímo na místě - a ty vyžadují vaši přítomnost na fakultě. Podmínky ukončení najdete v sylabu každého kurzu; konkrétní termíny se pak vypisují až s blížícím se zkouškovým obdobím a záleží na každém vyučujícím, jak moc vám bude moci v termínech vyjít vstříc. Může se tedy stát, že některé ze závěrečných kolokvií bude ve zkouškovém období probíhat v hodinách, na které si budete muset v práci vzít volno. Pokud by to byl pro vás neřešitelný problém, nebojte se napsat vyučujícímu. 

F. A. Q.

Účast třikrát za semestr? Probíhá výuka o víkendech?
Ne. Výuka neprobíhá v koncentrovaných balících, nýbrž průběžně. Nejsou žádné zvláštní páteční výukové bloky, na kterých byste museli být. Příprava probíhá ze studijních podkladů a pomocí konzultací.

Platí tyto informace i pro kombinované navazující studium Učitelství základů společenských věd?
Ne. Týkají se opravdu jen kombinovaného studia bakalářské Filozofie.

Mají kombinovaní studenti jiné kurzy s jiným názvem či kódem? 
Ne. Zapisujte se do stejných kurzů jako prezenční. Vedle toho máte k dispozici zvláštní kurzy typu ‘otázky a odpovědi’ (jde o doplňky povinných kurzů, např. Logika: otázky a odpovědi), jež jsou určené jen pro potřeby kombinovaných studentů.

Kde najdu studijní podklady?
Buď přímo v IS ve studijních materiálech či v interaktivní osnově, nebo ve fakultním e-learningovém systému Moodle. Odkazy a pokyny najdete v sylabu kurzu.

Jak se dozvím pokyny ke kurzu?
Prvním krokem je sylabus, ze kterého si uděláte bližší představu. Podívejte se do studijních materiálů v IS a nezapomeňte na interaktivní osnovu. V sylabu někdy najdete odkaz do e-learningového systému Moodle. Ten sledujte a tam se dozvíte další pokyny.  Jako vždy platí, že máte-li nějaké pochyby či těžkosti, napište vyučujícímu.

Jak se dozvím důležité informace? Musím být na úvodní hodině?
Ne, na úvodní hodině vyučující obvykle opakuje jen to, co najdete v podkladech (sylabus, materiály, osnova, Moodle). Vyučující vám někdy pošle ještě hromadný e-mail, ve kterém shrne hlavní pokyny.  

Mám dotaz, kam s ním?
S obecnějšími otázkami či prosbami se obraťte na garanta studia doc. Marka Pichu (picha@phil.muni.cz), s dílčími otázkami nejprve oslovte přímo vyučujícího daného kurzu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info