Filozofie za horizontem událostí

Studentská konference na KF FF MU

5. 8. 2020

Konference FZHU2020 je otevřená všem příspěvkům, které originálním a tvůrčím způsobem pojednávají o aktuálních výzkumných tématech ze současné filozofie i z dějin filozofie. Upřednostněny budou příspěvky, které dávají nahlédnout za metaforicky chápaný horizont událostí – odhalují nové filosofické problémy, anebo pohlížejí na klasické filosofické problémy z nové a nečekané perspektivy. Aktivní účast na konferenci je omezena na studenty doktorských a magisterských studijních programů filozofie a příbuzných studií (popř. studenty na takovýchto oborech v zahraničí); účastníci bez příspěvku jsou rovněž vítáni. Smyslem konference je kromě vědeckého přínosu přispět i k navázání bližších vztahů v komunitě studentů filozofie. Více zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info