Kombinované bakalářské studium filozofie

S novými akademickými plány a programy přichází změna v pojetí kombinovaného studia bakalářské filozofie. Počínaje imatrikulačním ročníkem 2019 nemají studenti kombinované formy  studia "třikrát za semestr obsazené pátky povinnými kurzy", nýbrž připravují se ve stejných kurzech jako studenti prezenční formy. Ve svém rozvrhu tedy již nenajdete kurzy soustředěné do několika dnů, ale uvidíte tam rozvrh, jenž vaše povinné i volitelné kurzy rozprostřel po celém týdnu. Nelekejte se. Všechny povinné kurzy a téměř všechny volitelné kurzy počítají s tím, že studenti kombinované formy studia nebudou přítomni na hodinách. Učitelé připravují své kurzy tak, abyste mohli látku studovat a kurz úspěšně absolvovat i bez povinné přítomnosti na výuce: studijní materiály, alternativní úkoly, průběžná kontrola i zpětná vazba se realizují pomocí e-learningu a individuálních konzultací. Zapište si proto kurzy tak, jak je uvedeno ve studijním plánu a nebojte se, hned po začátku semestru vám učitel jasně sdělí, jak bude vypadat ukončení, co nastudovat, kde to odevzdat, koho se ptát a kdy přijít na konzultace.

Výhradně pro studenty kombinované formy studia jsou pak vypisovány volitelné kurzy, jež slouží jako doplňky k povinným prezenčním kurzům. Tyto kurzy poznáte podle toho, že v názvu obsahují spojení "otázky a odpovědi", například tento, tento anebo tento. Jsou určené opravdu jen pro vás, výuka bude probíhat v pátek či podle domluvy a je to nejlepší způsob, jak si ujasnit znalosti nabyté v odpovídajícím povinném kurzu.