Pro studenty doktorského studia

20. 1. 2021

Připomenutí nezbytných úkonů studentům DSP

V souladu se zákonem č. 188/2020 Sb. se doba studia od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 nezapočítává do celkové doby studia. To – zjednodušeně řečeno – znamená, že všem doktorským studentům, kteří v uvedené době měli aktivní studium, se maximální doba studia prodlužuje o jeden semestr. Zároveň se také studentům, kteří v uvedené době studovali v prezenční formě doktorského studia a doba jejich studia v doktorském studiu (včetně započítání předchozích neúspěšných doktorských studií) nepřesáhla 4 roky, prodlužuje doba vyplácení stipendia o 6 měsíců.

Pro podzimní semestr 2020 a jarní semestr 2021 došlo k rozvolnění některých termínů pro plnění individuálního studijního plánu. Důležité termíny, které je nyní třeba dodržet ze strany studentů i školitelů:

Od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 musí studenti do IS MU k semestrální náplni na podzimní semestr 2020 vyplnit zpětnou vazbu za uplynulý semestr, která je východiskem pro hodnocení školitelem. Po vyplnění zpětné vazby v IS MU ji studenti mohou pouze „uložit“, nebo „uložit a oznámit školiteli“. Ve druhém případě Vám přijde mailem automatické upozornění a budete tak moci studentovi obratem vyplnit hodnocení a udělit souhlas s postupem do dalšího semestru. To musíte provést od 15. 1. 2021 do 15. 2. 2021. Bez udělení souhlasu školitele není možné, aby Váš student pokračoval ve studiu.

Zároveň musí studenti v termínu od 1. 1. 2021 do 10. 3. 2021 vyplnit do IS MU návrh své semestrální náplně na nadcházející jarní semestr (a i o jejím vyplnění Vás mohou informovat, stejně jako v případě vyplnění zpětné vazby). Školitel pak musí semestrální náplň schválit v době od 15. 1. 2021 do 20. 3. 2021.

Veškeré informace k agendám individuálního studijního plánu a semestrálních náplní naleznete na https://is.muni.cz/auth/go/isp-phd.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info