Světlo na konci tunelu: pokyny ke SZZ

Bez popisku

Byly stanoveny termíny SZZ pro jarní semestr 2020. Obhajoby i ústní zkoušky proběhnou v týdnu 8. – 12. 6. 2020. V prodlouženém zkouškovém období (31. 8.) se uskuteční jen ústní zkouška (obhajoba diplomové práce musí proběhnout v červnu 2020) pro studenty, kteří v červnu konají SZZ na jiném oboru nebo nemohou v odůvodněných případech konat SZZ v červnu. O přístup k ústní části SZZ v prodlouženém zkouškovém období je nutné písemně požádat, a to do 15. 5. 2020. Chce-li student v daném semestru přistoupit ke Státní závěrečné zkoušce, je třeba:    

  • do 31. 3. zkontrolovat, že má řádně vypsané téma závěrečné práce v aplikaci rozpisy, k tématu je přihlášen, je zadán vedoucí práce, nechybí finální název v českém a anglickém jazyce a oficiální zadání
  • do 15. 5. odevzdat závěrečnou práci v elektronické i tištěné verzi (naplnit archiv ZP v ISu a 2 výtisky předat vedoucímu práce nebo sekretářce katedry)
  • přihlásit se k termínu "Státní závěrečná zkouška bakalářská/magisterská" v ISu (o vypsání termínu budete informováni)
  • nejpozději 5 dní před termínem SZZ se dostavit na Studijní oddělení pro potvrzení o splnění podmínek studia a toto potvrzení odevzdat sekretářce katedry

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info