Argument mnoha dívkami

17. 2. 2023 Marek Picha

JK mi řekl, že ten billboard byl každému jasný, že je stejně už po volbách a že se nemám piplat s takovými prkotinami. Víc ho prý zaujalo vyjádření Dominika Feriho u aktuálně probíhajícího soudu - a sice, že obžalovaný netrpěl nedostatkem dívek, tedy nemusel nikoho k sexu nutit. Něco podobného prý kdysi slyšel, světe div se, od Babiše, který tehdy rozhodně prý nešel do politiky kvůli penězům, protože těch už si předtím vydělal dost. A co si jako má JK o takových argumentech myslet a ať je to hlavně krátké. (Abych byl přesný, řekl něco v tom smyslu, že „je profesor filozofie, takže už si nepotřebuje myslet vůbec nic o ničem”, ale já vím, že to mínil jako otázku.)

Začněme jako obvykle, tedy argumentační rekonstrukcí. Podle obhajoby je nepravděpodobné, že by Feri žalující dívky k sexu nutil, neboť:

Argument mnoha dívkami

  • P1: Feri měl mnoho ksexusvolných dívek.
  • Z: Tudíž Feri neměl důvod žalující dívky k sexu nutit.

Rekonstrukce zjevně postrádá druhou premisu, ale protože je přesná formulace této premisy to nejzajímavější, co lze k argumentu mnoha dívkami dodat, nechám si ji na závěr. Zatím nám jako přemostění postačí obecné porozumění smyslu argumentu: Pokud chtěl Feri sex, mohl jej snadno provádět konsenzuálně.

Lze takový argument nějak klasifikovat? Prolínají se v něm dva motivy. V prvé řadě je patrný důraz na důvěryhodnost aktéra, nezainteresovanost, čestnost jeho motivů. Podle obhajoby neměl Feri důvod provozovat nekonsenzuální sex, protože měl či mohl mít sexu, co hrdlo ráčí - podobně jako Babiš, který neměl důvod jít do politiky krást, protože měl již předtím peněz dost. Takový důraz na nezainteresovanost je případem pozitivní osobní argumentace. Stejně jako poukaz na vysokou odbornost experta či zkušenost politika má i nezainteresovanost zvýšit kredit určité osoby a tak i přijatelnost toho, co dotyčná osoba tvrdí. Na rozdíl od expertízy dává ale prokazování nezainteresovanosti či nestrannosti dobrý smysl až v prostředí argumentačního napadení; prostě se tím, třeba i preventivně, reaguje na negativní osobní argumentaci, typicky námitku zaujatostí svědka.

Druhým persvazivním motivem je důraz na nerozumnost rizika. Zisk, který by Feri za popsaných okolností ze svého chování měl, by nevyvážil riziko, jež by z takového chování pramenilo. Jinak řečeno, bylo by pro něj hloupé dělat draze to, co mohl dělat levně. Takže za předpokladu, že by Feri nedělal hloupá rozhodnutí, nenutil by dívky k sexu, když to šlo i nenuceně. Přestože i tento způsob argumentování počítá s osobou, přesvědčování jde v opačném směru než v předcházejícím schématu: zatímco u pozitivní osobní argumentace z určitých faktů (dostatek dívek) vyvozujeme charakter osoby (nezainteresovanost), v tomto druhém schématu z charakteru osoby (rozumnost) vyvozujeme jednání (volba konsenzuálního sexu). Nejde zde tedy o argument k osobě, ale spíše o argument od osoby.

Tyto dvě klasifikace nás potom vedou k položení dvou důležitých hodnotících otázek: Měl Feri v dané situaci dívky přístupné konsenzuálnímu sexu? Rozhodoval se v dané situaci Feri rozumně? Na tyto otázky samozřejmě žádná argumentační analýza odpovědět nedokáže - ale aspoň jsme si řekli nahlas, co hraje roli, na co zde obhajoba sází, na co se ptát a za jakých okolností by taková obrana selhala.

A teď rychle zpátky k argumentační rekonstrukci a chybějící premise. O přijatelnosti argumentu mnoha dívek totiž nerozhoduje pouze zodpovězení těch dvou otázek položených výše, rozhoduje o tom i způsob, jak argument doplníme. Uvažujme následující způsob přemostění:

Argument mnoha dívkami (generální libido)

  • P1: Feri měl mnoho ksexusvolných dívek.
  • P2’: Pokud chtěl Feri sex, mohl si o něj prostě v klidu říct některé z jiných dívek.
  • Z: Tudíž Feri neměl důvod žalující dívky k sexu nutit.

Premisa P2’ je přijatelná, avšak nerelevantní. V daném kontextu sice dává tato premisa sama o sobě docela dobrý smysl, avšak předpokládá, že motivem Feriho jednání byla vidina sexu, nikoli vidina sexu s určitou dívkou. Problém přílišné obecnosti lze zvýraznit pomocí následujícího hypotetického argumentu: Feri měl mnoho jablečných koláčů; pokud chtěl sex, mohl použít jablečný koláč; neměl tedy důvod žalující dívky k sexu nutit.

Argument mnoha dívkami (partikulární libido)

  • P1: Feri měl mnoho ksexusvolných dívek.
  • P2’’: Pokud chtěl Feri sex s žalující dívkou, mohl si o něj prostě v klidu říct některé z jiných dívek.
  • Z: Tudíž Feri neměl důvod žalující dívky k sexu nutit.

Premisa P2’’ je relevantní, avšak nepřijatelná. Nedostatečné určení sexu je zde odstraněno a v této rekonstrukci rozumíme, jak svolné dívky souvisí s žalujícími dívkami. V daném kontextu však P2’’ prostě není rozumná: Proč hledat něco tam, kde to neleží? Premisa P2’’ by dávala smysl tehdy, kdyby svolné dívky měly Ferimu ty žalující dívky nějak dohodit. Ale o to tu nejspíš jít nemá.

Spousta důvodů zní na první poslech docela rozumně, třeba to, že nebudete loupit, protože jste bohatý. Když se ale pokusíme takový argument zachytit, může se ukázat, že to, co máte, vlastně nijak nesouvisí s tím, co chcete. Ať už je to Čapí hnízdo, nebo cizí klín.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info