Čtenáři s tužkou

1. 12. 2023 Radim Brázda

Při četbě knihy Profesorova milovaná rovnice narazí čtenář na pasáž, v níž si vypravěčka listuje a čte v poznámkových sešitech profesora matematiky, u kterého je zaměstnaná jako pomocnice v domácnosti. Na okrajích sešitů byly vepsány doplňující poznámky. Poznámky se týkaly matematiky (např. „Definovat podrobněji podmínky řešení“, „Neplatné, pokud to funguje jen z poloviny.“), ale i jiných oblastí, na které při psaní pomýšlel jejich autor („Ve 14:00 s N před knihovnou.“ Jedna z poznámek byla důležitá i pro další děj knihy. Vypravěčka si uvědomila, že poznámky po stranách sešitů doplňují obraz osobnosti profesora a vysvětlují jeho jednání a uvažování. Jako čtenář vyprávění vypravěčky jsem udělal v tomto místě poznámku tužkou na okraj (s. 85). Protože jsem ve stejné době zamýšlel napsat poznámku k rozpravě o Heideggerových margináliích na stránkách knih z jeho knihovny. O těchto margináliích se archivní badatelé domnívají, že doplňují představu o jeho některých myšlenkách spjatých s četbou. O něco dále (s. 126) vypravěčka čte knihu o historii Velké Fermatovy věty. Dozví se, že věta Neexistují přirozená čísla x, y, z, a n, kde n je větší než 3, pro která platí xn + yn = zn, nebyla publikovaná v nějaké studii, ale byla zapsána jako poznámka na okraji jiného dokumentu, na kterém Fermat pracoval. Důkaz této věty již k poznámce připojen nebyl a další generace matematiků měla o více než tři století o zábavu postaráno. I zde jsem z výše uvedeného důvodu učinil na okraji poznámku tužkou. O kousek dále v textu vstoupí do děje Eulerova rovnice eℼi + 1 = 0. Vypravěčka si uvědomila, že Euler s pomocí hluboce nepřirozeného konceptu objevil přirozenou souvislost mezi čísly, která spolu zdánlivě vůbec nesouvisela. Místo přímo vybídlo k další poznámce tužkou. Posléze jsem mohl druhý den přejít k psaní poznámky o margináliích, která zdánlivě s četbou knihy autorky jménem Jóko Ogawa nesouvisí. V cyklu Zeitkapsel, který probíhá v DLA Marbach (jedná se o poutní místo všech, kdo se zajímají o německou filozofii – což je studentům naší katedry již známo), diskutoval 29. 11. 2023 Ulrich von Bülow s Lorenzem Wesemannem o jednom pilném a pečlivém čtenáři. Jmenoval se Martin Heidegger. Heideggerova pozůstalost je uložena v DLA Marbach a její součástí je rovněž značná část jeho privátní knihovny. Knihy obsahují řadu rukou vepsaných poznámek na okraji. Heidegger patřil mezi čtenáře s tužkou. A ti, kdo se studiem jeho pozůstalosti zabývají, se domnívají, že místa opatřená poznámkami považoval jejich autor za důležitá nebo alespoň hodná pozornosti a komentáře. Okraje stránek cizích knih poskytují místo pro nesouhlas, souhlas, komentáře a rozvíjení vlastních myšlenek. Poznámka na okraji se může stát prvním místem, které podnítí systematičtější úvahu, tezi nebo knihu. Proto se jim věnuje v DLA systematická pozornost. Heideggerova pracovní knihovna umístěná ve sklepení archivu obsahuje knihy v celém průřezu dějin filozofie – od presokratiků po publikace Heideggerových žáků – a rovněž řadu literárních textů. Hojné marginálie lze ve svazcích Heideggerovy knihovny nalézt u pro něj významných autorů, jakými byli Friedrich Hölderlin, Georg Trakl nebo Reiner Maria Rilke. Komentování a výkladu vybraných Heideggerových marginálií byl věnován právě večer z cyklu Zeitkapsel. Mnozí ze studentů filozofie se zase na oplátku vypořádávají s tužkou v ruce s dílem Heideggera a dalších filozofů. Věc mají usnadněnou tím, že mají často k dispozici sebrané spisy. A to nejen Heideggera. Ve spodním patře budovy archivu DLA, jsou umístěny sebrané spisy všech těch německých filozofů, jejichž spisy byly již „sebrány“ a vydány (někdy i v několika vydáních). Chodil jsem kolem nich do čítárny rukopisů a archiválií. Od té doby se těžko vyslovuje věta, že „znáte dílo německého filozofa XY“. Sebrané spisy a knihy z vašich privátních knihoven poskytují na okrajích svých mnoha stránek dostatek místa pro vlastní marginálie, podnícené četbou. Stejně jako je poskytovaly okraje stránek Fermatových a Eulerových knih, k nimž se díky sešitům profesora matematiky dostala vypravěčka knihy Jóko Ogawy a od nichž jsme se přes poznámky tužkou v její knize dostali k upozornění na Heideggerovy marginálie. Fermatův případ ukazuje, že zdánlivě strohá poznámka může mít značný význam. Vše může jednou začít tím, že knihu otevřete a jste (podobně jako Martin Heidegger a mnoho jiných) čtenáři s tužkou.

Na fotografiích vidíte: 1) snímek kousku pracovní knihovny Heideggera v archivu DLA, včetně původních vložených záložek, protože okraje stran někdy nepostačují – stejně jako Fermatovi; 2) momentky sebraných spisů Kanta, Fichta, Hegela, Schellinga,

Literatura: Ogawa, Jóko. Profesorova milovaná rovnice. Praha: Vyšehrad 2023.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info