Kniha přání, pošetilosti a den otevřených dveří

17. 1. 2023 Radim Brázda

Nastalo období, v němž se podávají přihlášky ke studiu na vysokých školách. Každým rokem se pak na sklonku září těšíme na nové studující filozofie. Je možné, že mezi nimi nastoupí do bakalářského studia třeba i pozdější zdatný intelektuální konkurent Aristotela, Spinozy, Huma, Kanta, Hegela, Émilie du Châtelet, Husserla, Arendtové, Blumenberga, Tichého nebo filozofického úkazu zvaného Nietzsche. Nejspolehlivější cesta k přijetí a posléze k úspěšnému absolvování studia je pečlivé studium filozofie. Jsou osoby, které si chtějí pojistit úspěch studia a získání titulu bakaláře i méně obvyklým (a nemohu posoudit, zda spolehlivým) způsobem. Záznamu o jednom takovém pomocném prostředku jsem si povšiml před deseti lety při návštěvě Olomouce. Při procházce kolem kostela sv. Mořice, jsem do něj posléze vstoupil a ze zvědavosti jsem nahlédl do sešitu, do nějž mohli lidé zapisovat svá přání, prosby či díky, tedy do Knihy víry a vděčnosti. Byla zde nabídnuta k zapisování proseb, které „svěřujeme Bohu na přímluvu sv. Jana (Nepomuckého) i k zápisu díků za vyslyšení“. Pravděpodobně víte, že sv. Jan se během mučení vytrvale obracel k nebi voláním: Ježíš, Maria, Anna. Díky neutuchajícím prosbám získal údajně sílu ke své hrdinné vytrvalosti. Podobně mohou i touto cestou usilovat o získání síly k heroické vytrvalosti v různých oblastech svého konání naši současníci. A této možnosti mnozí tehdy u sv. Mořice využili. Překvapivé i potěšující může být, že mezi prosbami směrovanými k nebi byla i prosba o získání bakalářského titulu. Ta ovšem byla v tomto konkrétním případě doplněna a pojištěna zcela realistickými dovětky i přáními méně duchovní povahy. Posuďte sami: „Ježíš, Maria, Anna. Bože prosím Tě za splnění všech mých přání, hlavně však získání vysokoškolského titulu Bc. (bakalář, popř. i …. ing. mgr. bba. mba …PhD.) v červnu 2013, stálé zdraví, štěstí, lásku, spokojenost a mračna peněz, chci být bohatý a mít skvělou práci i dlouhý život. Děkuji (vlastnoruční podpis).“ Zda a v čem byl dotyčný prosebník vyslyšen, oč a zda se přičinil i vlastním úsilím se bohužel nedozvíme. Podobně nakumulovaná a neskromná přání, která mnohdy vyslovujeme na počátku životní dráhy, považuje neurovědkyně Tali Sharot za součást tzv. optimistické předpojatosti. Ta nám umožňuje mít iluzi, že získáme a budeme mít vše, nač jen pomyslíme (viz např. prosebníkem zmiňované zdraví, skvělou práci, dlouhý život, štěstí, lásku a mraky peněz) a zabraňuje dělat si (před získáním prvních zkušeností a uvědomění si, že to bude asi jinak) hlavu z toho, že později budeme rádi, když nám z toho všeho zbude nakonec možná alespoň onen bakalář filozofie. A ještě lépe doživotní zájem o filozofii. My se ale na nyní se hlásící budoucí bakaláře filozofie (a ještě více na ty, kteří studují z „pouhého“ zájmu o filozofii, nikoli kvůli bakaláři) velice těšíme. Někteří z nich možná dorazí na katedru již s předstihem v pátek 20. ledna na Den otevřených dveří.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info