Pivo v kině

9. 3. 2023 Radim Brázda

Víte, že jedním z nejnavštěvovanějších nepovinných kurzů je v letním semestru na MU kurz CORE 052 Kulturní dějiny piva? Má jej zapsáno 522 studentů. A velká část z nich opět naplnila v úterý 28. února v pravé poledne kino Scala. Přednášející a organizátor tohoto kurzu historik Libor Zajíc připravil na druhý týden pro studenty pódiovou diskusi na téma Pivo a jeho místo ve společnosti. Podobná diskuse se dá uspořádat v nejrůznějších kombinacích účastníků. Pro tento den se k pivnímu sympozionu sešli: létající sládek pivovaru Budvar Aleš Dvořák, biotechnolog Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského Jaromír Fiala, majitel Ochutnávkové pivnice Lukáš Provazník (však víte, na Lidické ulici, otevřeno od 15:00), filozofy a pivní chodce jsem pro tentokráte zastupoval já. Pro přesnost dodejme, že Lukáš Provazník byl před tím, než se stal certifikovaným pivním gurmánem po nějakou dobu rovněž studentem filozofie. Rozpravu moderoval historik a spiritus agens pivní osvěty na MU Libor Zajíc. Dostali jsme předem obecné okruhy témat, kterých by se rozprava mohla týkat. Předpokládalo se, že se každý ujme příslušného tématu z perspektivy svého oboru. Přesně tak to také bylo. Zkušený moderátor má vždy připraveno více témat, než se jich v omezeném čase stihne prodiskutovat. Bylo tomu tak i v tomto případě. Na první obecný diskusní okruh „Pivo a jeho místo v kultuře a gastronomii“ operativně z časových důvodů nedošlo. Navíc hrozilo, že by se hned na tomto tématu diskutéři zastavili, protože toto téma lze diskutovat v podstatě kontinuálně. Proto se moderátor s ohledem na situaci rozhodl jít svižně přímo k věci: „Český ležák a jeho postavení ve světě“. Po slovu odborníků zde našla své místo i filozofa diskusní glosa o příběhu pivovarníka Vendelína Krkošky. Díky němu mají k dispozici český ležák i na ostrově Roatán. Následovala část „Velké a malé pivovary, mýty a skutečnost“ a další nastolené téma znělo „Kraftová pivní revoluce a pivní rozmanitost“. Profesionální a zasvěcené reference doplnila filozofova poznámka, v níž upozornil na to, že rozmanitost vtahuje do víru pivního trhu nejen osoby, ale rovněž živočichy. Na trhu je pod značkou Bar – King k dostání již drahnou dobu „pivo“ pro psy. Chmel v něm nahrazuje Centaurea benedicta neboli Benedikt čubet či lékařský a etiketa slibuje psím tlapkám výkon a zdraví. Téma pivní turistiky průběžně nenásilně vcházelo do hlavních diskutovaných témat. Přibližně v polovině diskuse se ukázalo, že všichni zúčastnění dodrželi bez předchozí domluvy a bez jakýchkoli předchozích pokynů dress code: tričko s logem, emblémem popř. obrázkem, které se tak či onak vztahovaly k pivu nebo pivovarům. Filozof pro tentokráte vizuálně signalizoval existenci Loose Cannon Brewery Abingdon. Z pohledu regionální příslušnosti a loajality by byla na místě T-Shirt telekomunikace Pivovaru Clock nebo někdejšího Zámeckého pivovaru v Oslavanech. Protože se přednáška nahrávala, je možné, že bude na příslušném YouTube kanále Historického ústavu po čase přístupná. Proto je pro naše účely vhodnější zmínit, nač se ve vymezeném čase nedostalo. Co těsně před vyřknutím nakonec přepustilo své místo jinému nebo zůstalo dočasně u ledu operativně odsunutého širokého tématu „Pivo a jeho místo v kultuře a gastronomii“. S pomocí dvou příkladů jsem chtěl upozornit na možná a frekventovaná propojení a) hudby a piva b) hudby a literatury. Z prvního spojení vzešlo nedávno Pivní oratorium. Z druhého populární pivní Bildungsroman pro všechny věkové kategorie s názvem P jako pivo.

Nejprve zmínka o Pivním oratoriu pro soprán, baryton, recitátora, mužský sbor a symfonický orchestr Jana Kučery. Premiéru mělo v roce 2016 a bylo zkomponováno při příležitosti 145. výročí založení Pardubického pivovaru. Tehdy ještě skladatel netušil, že ke 150. výročí založení pivovaru by mohl napsat smuteční pochod, který by doprovodil současné utlumení jeho provozu. Inu, co záleží nadnárodním monopolům na tradici. Oratorium předkládá posluchačům v textové části mozaiku složenou z rozmanitých a časově různorodých reflexí piva – v přednášené a prozpěvované textové koláži se prolnou slova Jana Husa, benediktinského převora Johannese Butzbacha, Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Sopranistka v jedné chvíli přednese Recept na pivní polévku Magdaleny Dobromily Rettigové a nechybí pochopitelně slova Bohumila Hrabala. [Po této glose následuje pomyslná rozprava účastníků pódiové diskuse, v níž zazní další příklady a odkazy na další hudební díla propojující pivo a symfonickou hudbu v nejrůznějších formách, např. symfonická předehra Gambrinus Otmara Máchy.]

Druhý příklad chtěl podnítit rozpravu k tématu pivo a literatura a připomenout nevtíravé seznámení s rolí piva v kultuře a gastronomii. Malý (formátem i rozsahem) Bildungsroman o pivu je psán z perspektivy šestileté dívenky (v moderním jazyce: osoby bez dosud zcela naplněného ženství). Útlou knihu přečtete u pár piv na jedno posezení ve své oblíbené poklidné pivnici nebo v pivovaru. Napsal ji Tom Robbins a v originále má název B Is for Beer (New York 2009, český překlad Argo 2009). Děj vám zde prozrazovat moc nebudu, ale kdyby vás zajímalo, jaký kauzální řetězec může spustit plechovka japonského piva Sapporo, která by vám mohla z lednice spadnout na nohu nebo jak lze důmyslně popsat proměnu vidění světa u šestileté dívky, která ze zvědavosti a výzkumných důvodů (a v melancholické dětské chvilce) vypije pár piv a při následné komunikaci s pivní vílou Pivoňkou se v tomto stavu dozví základní informace o historii a technologii vaření piva, pak si knihu přečtěte. Dozvíte se rovněž, že spojení „tekutý chléb“ je překladem čínského znaku pro pivo a v paměti vám uvízne radostná dětská pijácká říkanka „Z jazyka do hrdla a z hrdla do břicha zlatavé pivo si vesele pospíchá.“ (s. 76). Díky v textu rozprostřeným a probublávajícím historickým a technologickým deskripcím si můžete ověřit své znalosti o dějinách a vaření piva. V neposlední řadě je důvodem pro četbu knihy také to, že jedna z hlavních postav je filozof, který organicky propojuje svoji náklonnost k pivu s komplexními souvislostmi a znalostmi o světě. A v závěru zjistíte, že filozof a příznivec piva nalezne díky kauzálnímu řetězci, který začíná pádem plechovky Sappora na jeho nohu, nejen manželku, ale že teoretická zdatnost jej logicky přivede k praktickému vaření piva. Kurz CORE 052 Kulturní dějiny piva bude určitě vypsán i příští rok. Jeho absolventi budou teoreticky poučeni v oblasti dějin a současnosti pivovarnictví a pivní kultury. Je možné, že kurz sehraje roli příčiny, která nasměruje některého z 522 současných teoretiků na cestu praxe a v další pódiové diskusi vystoupí za pár let v reprezentačním sále univerzitního pivovaru MU historicky poučený sládek, biotechnolog, majitel univerzitní ochutnávkové pivnice, historik a filozof.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info