Pozdravy z Cambridge v Massachusetts – část II. (studium):

13. 5. 2024 Dagmar Pichová

Katedra filozofie Harvardovy univerzity patří mezi nejlepší na světě, má dokonce své vlastní heslo na Wikipedii. Pracoviště a katedry Harvardovy univerzity jsou propojené, studenti si volí z široké nabídky kurzů a vyučující často působí na více katedrách (např. v úzkém vztahu s katedrou filozofie je Edmond & Lily Safra Center for Ethics). Katedra filozofie je rozsáhlá, kromě kmenových zaměstnanců k ní patří i velká skupina fellows a visiting scholars.

Odborný záběr členů katedry je obdivuhodný. Téměř neexistuje úzce vyhraněná specializace, i historici filozofie tak mezi oblastmi svého zájmu uvádějí témata ze systematické filozofie, přednášky z dějin filozofie propojují historické bádání se současnými diskuzemi. Vyučující jsou špičkami v oboru, i badatelé na začátku kariéry mají za sebou excelentní doktorské studium (ne nutně na univerzitách Ivy League). Všichni pro filozofii dýchají a všichni jsou velmi pracovití, což ostatně platí i pro studenty, se kterými jsem se zde setkala. Pokud necítíte lásku k oboru a nejste ochotní se mu maximálně věnovat, můžete na Harvard zapomenout.

Stejně důležitá jako excelentní výzkum je pro členy katedry výuka a práce se studujícími. Velkých přehledových kurzů je velmi málo, drtivá většina kurzů odpovídá našim seminářům. Počty studentů se většinou pohybují mezi 10-15 a jednotlivé kurzy se konají s různou frekvencí, některé až 3x týdně. Základem přípravy na kurzy je četba, která je opravdu velmi rozsáhlá. Studijní literatura se rozlišuje většinou na povinnou, doporučenou a doplňující. I povinná část je často v rozsahu 50-60 stran týdně. O četbě se vedou diskuze na seminářích, odevzdávají se pravidelně komentáře k četbě a eseje. Ke všem kurzům vyučující a jejich asistenti nabízejí každý týden konzultační hodiny, které jsou využívány. Cílem je důkladně porozumět textům a studovaným problémům.

Na psaní filozofických esejů (a obecně akademických textů) je kladen velký důraz, studující mají možnost využít různých školení, konzultací, k dispozici jsou i rozsáhlé manuály. Doktorandi organizují často neformální diskuzní setkání, různé čtecí a interpretační kroužky. Pro studium filozofie i filozofický výzkum je zásadní kritická diskuze, harvardský filozof nežije samotářským životem v ústraní knihoven.

Pokud vás cokoliv zaujalo nebo potřebujete poradit s přípravou projektů pro Fulbrightovu nadaci, napište mi (pichova@phil.muni.cz).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info