Před okny A11 se již téměř nekope a nepokládá asfalt. Co si teď počneme?

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

„Nevím, něco si vymysli.“

Prof. Krob radí prof. Zouharovi